Effective Time Management เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Time Management
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

ปัจจุบันแนวคิดในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพกำลังเปลี่ยนไปเพราะการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพได้สร้างความได้เปรียบในเชิงประสิทธิผลและผลลัพธ์ขององค์กรและบุคคลากรอย่างมีความแตกต่าง หากนับเอาผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆแล้วพบว่า การจัดการเวลาอย่างมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ดีล้วนเป็นปัจจัยที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาก็คือว่าการพูดนั้นง่ายกว่าการทำและถึงแม้ว่าเราจะตระหนักถึงความสำคัญของเวลา แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ จะมีเทคนิควิธีการอย่างไรทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน หากพิจารณาโดยผิวเผินเราคงคิดว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้มีการค้นคว้าและพยายามจัดระบบวิธีปฏิบัติต่างๆ เชื่อได้ว่าจะนำท่านไปสู่ความมีประสิทธิภาพที่มากกว่าเดิมในเรื่องการจัดการเวลา

หลักสูตร Effective Time Management นี้ สร้างจากการเห็นคุณค่าและความสำคัญของการวางแผนการบริหารเวลาว่าเป็นปริบทแรกของคนทำงาน แต่หลายๆ คนยังไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในวังวนและปล่อยให้เวลาที่ควบคุมเรา จนรู้สึกว่าไม่มีเวลา หลักสูตรนี้จะทำให้เปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานจากการเผชิญหน้าแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(Adaptation) เป็นผู้ที่มีหักการควบคุมสถานการณ์และเวลาได้

Key Benefit
– การวางแผนแต่ละวันอย่างมีระบบ
– เข้าใจสาเหตุของการใช้เวลาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
– หลักการประหยัดเวลา(Save Time)
– เข้าใจการจัดเรียงความสำคัญและลำดับของงาน
– การลดขั้นตอนของงาน
– การบริหารเวลากับการบริหารคน
– เทคนิคการเพิ่มความเร็วและการเพิ่มเวลา

Course Outline
• ธรรมชาติและคุณค่าของเวลา (The Nature of Time and Time Values)

• ทำอย่างไรเราจึงจะบริหารงาน (Events) ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง (How to work smeary but not hard)

• เราจะเลือกจัดลำดับงานอย่างไร (How to Set Priorities)
I : U Matrix

• เราจะวางแผนงานประจำวัน (Planning Your Working Day) อย่างไร เพื่อจัดการกับงานประจำ (Reactive) กับงานธุรกิจ (Active Goals)
• เราควรจัดสรรเวลาอย่างไรในแต่ละวัน (Schedule your days systematically)

• การจัดการกับงานที่ด่วนที่เข้ามาพร้อม ๆ กัน (Tackle with several urgent tasks)
– ความสำคัญของการวางแผน (The Important of Planning)
– แผนงานแบบ Long Range/Yearly/Monthly/Weekly/Daily

• เทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยในการบริหารเวลา
– การมอบหมายงาน (Delegating Techniques)
– การประชุม (Effective Meeting)

• การจัดการกับนิสัยบางอย่าง (Changing some habits) เช่น การผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastination)
– การไม่ยอมตัดสินใจ การชอบ อยากได้ทุกอย่าง ความไม่เป็นระเบียบ ฯลฯ

• เทคนิคการจัดการกับเวลาที่เสียไป (How to use your waste time) เช่น เวลาระหว่างเดินทางมาทำงาน เวลาการรอคอย

– การประชุม /เตรียมเข้าพบลูกค้า /การไปธนาคาร ฯลฯ

วิทยากร : คุณยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ อดีตผู้บริหาร สถาบันฝึกอบรม ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานที่อบรม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

ค่าธรรมเนียม 4,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(สมาชิกศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจลด 10 % สมัครเป็นสมาชิก 1,200 บาทต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากทางศูนย์ฯ)

การชำระเงิน
• ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค /แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม

“ บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด ” เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 3011731550
เลขที่ 396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

• โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-12879-3

** ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-29575581, 0-2559-2146-7 ** หรือ http://www.sbdc.co.th

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครล่วงหน้าในการสำรองที่นั่งก่อน)