"ตลท.จัดกิจกรรมการกุศล ปันความรัก ด้วยความรู้ ในงาน Money Expo"

ผู้เยี่ยมชมงาน Money Expo 2007 ให้ความสนใจกิจกรรม “ปันความรัก ด้วยความรู้” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริจาคเงิน 40 บาทแก่องค์กรการกุศล สามารถเลือกรับหนังสือที่จัดพิมพ์โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ใน 8 เล่ม เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สำหรับสิ่งพิมพ์ที่นำมาให้เลือก ได้แก่ “ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” “ฟิวเจอร์ส สัญญา (?) ล่วงหน้า” “นิทานภาพเรื่องฉันจะเก็บบ้างนะ” “นิทานภาพเรื่องอูฐออม” “นิทานภาพเรื่องออมสินฟักทอง” “นิทานภาพเรื่องห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่” และ 2 เล่มใหม่ล่าสุด คือ “เงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 ตอนวางแผนการเงินส่วนบุคคล” “หนังสือการ์ตูนนิยายภาพ เรื่องเหรียญมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวม 6 ผลงานที่ชนะการประกวดการ์ตูนนิยายภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้”