เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศเปลี่ยนชื่อย่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็น “EGCO”

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย ประกาศเปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์จาก EGCOMP เป็น EGCO โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้ เพื่อสร้างเอกภาพทางด้านการสื่อสารให้สอดคล้องกับชื่อองค์กร และลดความสับสนในกลุ่มนักลงทุน