ฟิลิปส์ร่วมรณรงค์ลดภาวะโรคร้อน ในโครงการ “หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ”

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยส่วนกิจการไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง สนับสนุนกรุงเทพมหานครฯ (กทม) เดินหน้ากิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้หลอดประหยัดพลังงานเพื่อการประหยัดไฟและร่วมรณรงค์ลดภาวะโรคร้อน โดยสนับสนุนโครงการรับแลกหลอดไส้เปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ” ที่จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแสดงให้เห็นถึงพลังและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาภาวะโลกร้อน และรวมขอความร่วมมือภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมกัน “ปิดไฟ 15 นาที เพื่อกรุงเทพฯ ของเรา” ในเวลา 19.00-19.15น. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

การเปลี่ยนหลอดไส้มาเป็นหลอดตะเกียบประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดพลังงานได้เพราะจากกระแสไฟทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ หลอดไส้มีประสิทธิภาพให้แสงสว่างเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นความร้อนถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหลอดประหยัดไฟ ฟิลิปส์ซูเปอร์คุ้ม 8 วัตต์ ที่นำไปให้แลกเปลี่ยนนั้นมีคุณสมบัติ ประหยัดไฟได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ อายุการใช้งานยาวนานถึง 6,000 ชั่วโมง หรือ 3 ปี

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจด้านหลอดไฟโดยเฉพาะกลุ่มหลอดประหยัดพลังงาน มีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดไฟโดยการหันมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน

บรรยายใต้ภาพ
(ที่ 2 จากขวา) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมในการรับแลกหลอดไส้เปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบประหยัดพลังงานฟิลิปส์ โดยมี (ที่ 2 จากซ้าย) คุณจตุพงษ์ จาตุรวงศ์ ผู้จัดการผ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนกิจการไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดให้การต้อนรับ โดย ฟิลิปส์นำหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์ซูเปอร์คุ้ม 8 วัตต์ ที่มีคุณสมบัติ ประหยัดไฟได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ อายุการใช้งานยาวนานถึง 6,000 ชั่วโมง มารับแลกหลอดไส้จากประชาชน เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานและช่วยลดภาวะโรคร้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ” จัดโดยกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด