กรมอุทยานแห่งชาติ และ ทรู เชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กระตุ้นจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย ภายใต้โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 13 ประจำปี 2550 เชิญชวนผู้สนใจถ่ายภาพทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพส่งภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าและพงไพร ร่มเย็นใต้พระบารมี” ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน ศกนี้

นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่13 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่า และป่าไม้ ผ่านภาพถ่าย และปีนี้เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงกำหนดเปิดรับประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าและพงไพร ร่มเย็นใต้พระบารมี” โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวดจะต้องเป็นภาพที่สื่อและสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ ภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยรัก หวงแหน และร่วมกันปกป้องดูแล รักษาให้ป่าไม้และสัตว์ป่า อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย ทั้งนี้ การประกวดภาพถ่ายจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล ชิงถ้วยพระราชทาน และถ้วยประทาน และประเภทที่ 2 ภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique) ชิงโล่เกียรติยศ โดยจะเปิดรับภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้– 30 กันยายน 2550 นี้

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กลุ่มทรูได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละปีมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคนรุ่นใหม่ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ และในปี 2550 ปีมหามงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 80 พรรษา ขอเชิญชวนร่วมกันส่งภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าและพงไพร ร่มเย็นใต้พระบารมี” โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสัตว์ป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความร่มเย็นภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า หรือป่าไม้แต่อย่างใด ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็น ภาพป่าไม้ที่มีความชุ่มฉ่ำ ภาพต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ หรือภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตในป่าด้วยความสุข มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ รวมถึงภาพของสัตว์ป่าอนุรักษ์ต่างๆ รวมทั้งภาพ

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า ที่เชื่อมโยงกับโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการศึกษาและพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ช่วยฟื้นฟู สภาพป่า อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และการพัฒนาป่าไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในวันแถลงข่าวเปิดโครงการ ฯ ประจำปี 2550 ทรู และกรมอุทยานฯ ยังจัดเสวนาพิเศษเรื่อง “มุมมองนักถ่ายภาพ กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ” โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพธรรมชาติ นางสาวดวงดาว สุวรรณรังษี บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร Nature Explorer ซึ่งเป็น 1 ใน 50 ช่างภาพเอกของโลก พร้อมกับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ (โน๊ต)นายวัชรบูล ลี้สุวรรณ และ นายวิชญบูล ลี้สุวรรณ ซึ่งการจัดเสวนา และ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ จะจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือน พ.ค–ก.ย 2550 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งภาพเข้าประกวด ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งเปิดรับชมภาพถ่ายการประกวดในปีที่ผ่านมา รวมทั้งภาพกิจกรรมอบรมต่างๆ ที่ www.truelife.com ในคลับ http://club.truelife.com/truephotocontest

สำหรับ ผู้ที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดใน โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าและพงไพร ร่มเย็นใต้พระบารมี” สามารถส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สายงานสื่อสารองค์กร และส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ ชั้น 18 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2699-2781, 0-2699- 2785 หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2917 และ 0-2561–4292-3 ต่อ 708 โดยมีกำหนดเปิดรับภาพส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2550