อัลคาเทล-ลูเซ่นเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมไทย

อัลคาเทล-ลูเซ่น (Euronext Paris and NYSE: ALU) เปิดตัว “โครงการสอนน้องให้ซึ้งถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโลกบรอดแบรนด์ความเร็วสูง เนื่องในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มอบชุดคอมพิวเตอร์ ฮับ พรินเตอร์ โทรทัศน์ รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับจัดวางระบบไฮสปีดอินเตอร์เน็ต รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนไผ่วงวิทยา จังหวัดอ่างทอง เพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนให้ริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันในโลกการทำงานและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสายอาชีพในอนาคตที่ตนต้องการ

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งจัดโครงสร้างพื้นฐาน ‘บรอดแบนด์สำหรับคนไทยทุกคน’ อัลคาเทล-ลูเซ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบเครือข่ายบรอดแบนด์คอนเวิร์จชั้นนำ รวมถึง เทคโนโลยีไอพี ระบบปฏิบัติการประยุกต์และบริการด้านการสื่อสาร ได้พัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและสร้างการพัฒนาแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนชาวไทย และสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน้ต

“อัลคาเทล-ลูเซ่น มีความตั้งใจอย่างแท้จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของไทย และมั่นใจว่าโครงการนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับสังคมได้ ทั้งนี้ เราเห็นว่าความกระตือรือร้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวขนในระยะยาว เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากโลกข้างหน้าเป็นโลกแห่งการแข่งขันและผู้ที่มีความรู้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ นักเรียนในต่างจังหวัดสร้างความรู้ที่เท่าเทียมกับนักเรียนในซีกโลกอื่นได้หากเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนตั้งแต่ขั้นมัธยม และหยุดค้นคว้าไม่ได้เนื่องจากโลกทั้งโลกนี้มีข้อมูลใหม่ๆ

อยู่เสมอ บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตสามารถเปิดโลกแห่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมาย เรามั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระยะยาวในหมู่เยาวชน อันจะช่วยวางรากฐานแนวทางชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน” นายแวงซองต์ ดูด้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

อาจารย์บรรลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยากล่าวว่า “ทางโรงเรียนขอขอบคุณบริษัทอัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้นำคอมพิวเตอร์บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตมาติดตั้งให้แก่ทางโรงเรียน เนื่องจากไผ่วงวิทยาเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ระบบดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนของเราได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อให้ได้รับความรู้กว้างขวางเท่าทันโลกและปูทางไปสู่การเลือกอาชีพสำหรับการทำงานในอนาคตได้อย่างดียิ่ง”

นางสาวกรรณิการ์ งามละมัย ชั้น ม.6 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนนักเรียนทุกคน ดิฉันขอขอบคุณบริษัทอัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) ที่ได้นำคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์มามอบให้กับทางโรงเรียน ซึ่งพวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อทำรายงานส่งอาจารย์ และหาความรู้ทางการศึกษา เพื่อน้กความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อไป”

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการสอนน้องให้ซึ้งถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโลกบรอดแบรนด์ความเร็วสูง” นี้ อัลคาเทล-ลูเซ่น ได้เตรียมจัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของ “การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง” จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องอีเลิ่นนิ่งและการบรรยายเรื่อง “หนทางสู่การทำงานในบริษัทชั้นนำของโลก“ โดยพนักงานของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนขวนขวายหาความรู้เพื่อเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคต

และในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนี้ อัลคาเทล-ลูเซ่น ยังได้จัดให้มีการแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ “อินเตอร์เน็ตช่วยให้ข้าพเจ้าบรรลุความฝันทางอาชีพได้อย่างไร” เพื่อให้นักเรียนเริ่มสำรวจและใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลผ่านระบบบรอดแนนด์อินเตอร์เน็ตและเขียนเรียงความส่งเข้าประกวด โดยผลการประกวดจะประกาศสู่สาธารณชนในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

บรรยายภาพ
นายแวงซองต์ ดูด้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย), อาจารย์บรรลือ พลมาลา (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา, คุณปาริดา กุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง และตัวแทนคณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

เกี่ยวกับอัลคาเทลลูเซ่น:
อัลคาเทล-ลูเซ่นสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้บริการเครือข่าย องค์กรและหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกได้สร้างบริการสื่อสารประเภทเสียง ข้อมูลและวีดิโอให้กับผู้ใช้งานได้ และในฐานะผู้นำในเทคโนโลยี การใช้งานและบริการด้านตามสาย เคลื่อนที่ เครือข่ายบรอดแบนด์หลอมรวมและไอพี อัลคาเทลลูเซ่นจัดหาโซลูชั่นเบ็ดเสร็จที่สร้างบริการสื่อสารให้แก่ผู้ใช้งานที่บ้าน ที่ทำงานและที่เคลื่อนที่เสมอ ด้วยพนักงานมากกว่า 79,000 คนใน 130 ประเทศทั่วโลก อัลคาเทลลูเซ่นท์เป็นผู้ที่มีธุรกิจทั่วโลกในทุกภูมิภาค อัลคาเทลลูเซ่นมีทีมบริการที่มีประสบการณ์ระดับโลกมากที่สุดในธุรกิจนี้และมีโครงสร้างทีมด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในธุรกิจโทรคมนาคม อัลคาเทลลูเซ่นมีรายได้รวม 18.6 พันล้านยูโรในปี 2548 บริษัทจัดตั้งในประเทศฝรั่งเศสและทีมผู้บริหารทำงานที่กรุงปารีส หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.alcatel-lucent.com