MPA/MBA ม.รามคำแหงรุ่นที่ 2 เยี่ยมชมกิจการบก.สูงสุด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะนักศึกษาโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสน์ศาสตร์และบริหารธุรกิจ MPA/MBA ม.รามคำแหง รุ่นที่ 2 นำโดยนายเรืองชัย จินตรุ่งเรืองชัย ประธานรุ่น เข้าเยี่ยมชมกิจการของหน่วย ทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยมี….พล.อ.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด….ให้การต้อนรับ สำหรับการเยี่ยมชมกิจการของกองบัญชาการทหารสูงสุดในครั้งนี้……เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาตามหลักสูตรในโครงการทวิปริญญาโทฯ ของม.รามคำแหง นอกจากนี้ยังทำให้กลุ่มได้สัมผัสจริงถึงกิจกรรมที่ทหารได้จัดทำอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชน