5 บริษัทในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น

5 บริษัทในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG CHEMICALS) รับคว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยรางวัลดังกล่าวกระทรวงฯได้มอบให้องค์กรเอกชนที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมและให้องค์กรเอกชนต่างๆ ให้ความ สำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้บริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นตัวอย่างที่ดีกับบริษัทอื่นๆ ทั่วประเทศ

จากภาพ : ศิริพันธ์ อาจนนท์ลา หัวหน้าโครงการ MMA#2 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด, อะคิโอะ มิโซโน กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด, ประเสริฐ พัฒนาสถาพร ผู้จัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, มงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้จัดการผลิต บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด คุณกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตพีวีซีบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)