กรอบมาตรฐาน COBIT ใหม่ช่วยลดความเสี่ยงด้านไอที พร้อมปรับปรุงการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

สถาบันไอทีภิบาล (ITGI) ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการจัดพิมพ์มาตรฐาน COBIT 4.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ของกรอบแนวทางด้านไอทีภิบาล COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) ซึ่งจะนำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติสากลที่เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับกันกันโดยทั่วไป ซึ่งจะช่วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการในการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

COBIT ซึ่งมีการใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติตามกฏหมาย Sarbanes-Oxley และมาตรฐานอื่นๆของโลกนั้น เกิดขึ้นก่อนกฏหมายควบคุมที่มีการใช้กันทั่วโลก โดยเป็นผลของการวิจัยและความร่วมมือมานาน 15 ปีระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและธุรกิจทั่วโลก และเป็นกรอบมาตรฐานสากลที่รวมมาตรฐานหลักๆด้านไอทีทั้งหมดในโลกเข้าเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงมาตรฐาน ITIL, CMMI และ ISO17799 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ของกรอบมาตรฐานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก ITGI ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไรได้ที่ www.itgi.org

COBIT 4.1 เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของกรอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งจะรับประกันว่าระบบไอทีจะเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ ทรัพยากรจะถูกใช้อย่างรับผิดชอบและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม COBIT 4.1 เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของกรอบมาตรฐาน COBIT 4.0 และสามารถใช้เพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานตามมาตรฐาน COBIT เวอร์ชันก่อนหน้านี้ โดยส่วนที่มีการปรับปรุงในเวอร์ชัน COBIT 4.1 รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน, ปรับปรุงเป้าหมายการควบคุม และการปรับเป้าหมายของธุรกิจและไอทีให้สอดคล้องกันมากขึ้น

“COBIT เป็นกรอบการจัดการมาตรฐานเดียวซึ่งจะตอบสนองวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ของการลงทุนด้านไอที กรอบมาตรฐานดังกล่าวจะสนับสนุนความสำเร็จด้านเป้าหมายธุรกิจไอที, รับประกันความสอดคล้องด้านไอทีและธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านไอที” นายโรเจอร์ เดบรีเซนี ประธานคณะทำงานด้าน COBIT ของ ITGI กล่าว “COBIT 4.1 ถูกสร้างขึ้นตามคำแนะนำที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากบรรดาผู้จัดการทั่วโลกที่ใช้กรอบมาตรฐานดังกล่าวเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลด้านไอทีในองค์กร ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้ว”

นอกเหนือจากมาตรฐาน COBIT 4.1 นั้น ITGI ยังได้เปิดตัวหนังสือ 3 เล่มควบคู่กันในวันนี้ซึ่งวางจำหน่ายผ่านทางร้ายหนังสือ ISACA Bookstore (www.isaca.org/bookstore ):

— หนังสือเรื่อง COBIT Control Practices พิมพ์ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการปฏิบัติด้านการควบคุมซึ่งได้รับการปรับปรุงและปรับให้เข้ากับมาตรฐาน COBIT 4.1 โดยการปฏิบัติด้านการควบคุมนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและนำเสนอข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ “สาเหตุที่ต้องดำเนินการ” ในรูปแบบของคุณค่าที่จะได้รับและความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยง

— หนังสือเรื่อง IT Governance Implementation Guide: Using COBIT and Val IT พิมพ์ครั้งที่ 2 โดยหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอแนวทางสำหรับการสร้างระบบไอทีภิบาลที่มีประสิทธิภาพในองค์กร พร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้มาตรฐาน COBIT และ Val IT เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ พร้อมทั้งอธิบายเรื่องขอบเขตโครงการด้านการกำกับดูแล

–หนังสือเรื่อง IT Assurance Guide: Using COBIT–Replacing the Audit Guidelines เป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำในการใช้ COBIT เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการรับประกันที่หลากหลายและการทบทวนด้านการรับประกันสำหรับแต่ละกระบวนการด้านไอที

เกี่ยวกับสถาบันไอทีภิบาล
สถาบันไอทีภิบาล (www.itgi.org) ก่อตั้งขึ้นโดย ISACA ในพ.ศ. 2541 เพื่อพัฒนาแนวคิดและมาตรฐานสากลในการควบคุมดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคองค์กร ITGI ได้พัฒนา COBIT และ Val IT รมถึงงานวิจัยต้นฉบับอื่นๆ รวมถึงกรณีศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้นำขององค์กรธุรกิจและคณะกรรมการบริหารที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับ COBIT
กรอบมาตรฐาน COBIT ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการควบคุมข้อมูล, ไอทีและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมาตรฐาน COBIT ถูกใช้เพื่อกำกับดูแลด้านไอทีและปรับปรุงการควบคุมด้านไอที โดยประกอบด้วยเป้าหมายการควบคุม, คำแนะนำด้านการประกัน, การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล, ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญและแบบจำลองที่สมบูรณ์ โดยกรณีศึกษาของ COBIT ซึ่งได้แก่องค์กรต่างๆ อาทิ ฮาร์เลย์-เดวิดสัน, พรูเดนเชียล เอเชียและยูนิซิสนั้น ดูได้จากเว็บไซท์ www.itgi.org

ติดต่อ: สถาบันไอทีภิบาล
คริสเทน เคสซิงเจอร์, +1-847-590-7455
kkessinger@itgi.org
หรือ
เดบอราห์ โวฮาเส็ก, +1-847-590-7466
dvohasek@itgi.org