เคทีซีมอบรางวัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสมพร ใช้บางยาง (กลางขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คจาก นางสาวรัตนา ชลไพรพิมล-รัตน์ (กลางซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐสูงสุด โดยได้ทำพิธีมอบ ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

“บัตรเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ” เป็นบัตรเครดิตวีซ่าสำหรับหน่วยงานรัฐบัตรแรกในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานราชการสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประชุมสัมมนาต่างๆ ได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ด้วยรายงานการใช้จ่ายที่ละเอียดครบถ้วน พร้อมแผนประกันอุบัติเหตุกลุ่มระหว่างการเดินทาง โดยมีหน่วยงานราชการที่ตกลงใช้บริการแล้วมากกว่า 80 แห่ง