ธนาคารทหารไทย ให้บริการ Cash Management อย่างครบวงจร

นายศีลวัต สันติวิศัฏฐ์ ผ็ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ Cash Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีให้บริการ Cash Management ครบวงจร แก่นายนาดิม ซาเวียร์ซาลฮานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมการเงินแก่บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท ณ Au Bon Pain สาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อเร็วๆ นี้