ประกันภัย NZI นำเยาวชนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน ในโครงการ “เยาวชน NZI พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 6”

ประกันภัย NZI ในเครือไอเอจี ออสเตรเลีย สานต่อนโยบายหลักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่ปีที่ 6 โดย นำเยาวชนไทยที่ใส่ใจ รู้รัก พิทักษ์ธรรมชาติ ร่วมโครงการ “เยาวชน NZI พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 6” เพื่อสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติช่วงวันหยุด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ประโยชน์อันเกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน การเลี้ยงกุ้งในระบบปิดและการบำบัดน้ำเสียโดยการใช้หอยนางรม พร้อมชมสารคดีเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนที่มีสาเหตุหลักมาจาก “น้ำมือมนุษย์” รับฟังการบรรยายเรื่องลักษณะพรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่และวิธีการปลูก ตลอดจนร่วมกิจกรรม “คนละต้น ก็เป็นป่า” ร่วมปลูกป่าชายเลนลงในพื้นที่