ทรู อินเทอร์เน็ต สานต่อโครงการ “Easy Internet Charity Campaign”

ตามที่ได้มีเสียงเรียกร้องจากลูกค้ากลุ่มทรู ซึ่งต้องการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Easy Internet Charity Campaign” เหมือนผู้ใช้บริการ Easy Internet ล่าสุด ทรู อินเทอร์เน็ต ขยายโอกาสให้ลูกค้า hi-speed Internet, Super hi-speed Internet และลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน Click Internet ที่ใช้บริการผ่านโทรศัพท์บ้านทรู (หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 026, 027, 028 และ 029 ) ร่วมบริจาคชั่วโมงอินเทอร์เน็ตแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูล ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปในสังคมได้ที่
www.trueeasyinternet.comตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งค่าบริการชั่วโมงเน็ตที่บริจาคจะเรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ในอัตราชั่วโมงละ 9 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และทรู อินเทอร์เน็ต จะสมทบจำนวนชั่วโมงเน็ตเพิ่มสำหรับยอดบริจาคทั้งหมดอีกเท่าตัว นอกจากนี้ ลูกค้าผู้มียอดบริจาคสูงสุดจำนวน 10 ท่าน จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และร่วมเดินทางไปมอบชั่วโมงเน็ตให้กับสมาคม หรือสถาบันศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินทั่วประเทศอีกด้วย