กสิกรไทยเปิดตัวเครื่องแบบพนักงานใหม่

ธนาคารกสิกรไทย ฉลองครบรอบ 62 ปี 8 มิ.ย. 2550 เปิดตัวเครื่องแบบพนักงานสาขาทั่วประเทศแบบใหม่ ด้วยโทนสีเขียวสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่สดใส สดชื่น เป็นมิตร และกระชับกระเฉง จริงใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นเอกภาพ ตลอดจนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร เพื่อให้เป็นธนาคารชั้นนำของประเทศที่บริการด้วยเทคโนโลยีพร้อมความใส่ใจ