ไทยพาณิชย์เปิดรับจองหุ้น DTAC แก่ผู้จองซื้อรายย่อย

ตามที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขายหุ้นกับนักลงทุนทั้งหมด 222 ล้านหุ้น แบ่งเสนอขายให้กับผู้จองซื้อ 5 กลุ่ม ได้แก่ นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 77.7 ล้านหุ้น ผู้จองซื้อรายย่อย 77.7 ล้านหุ้น บุคคลทั่วไป 51.06 ล้านหุ้น พนักงานของบริษัท 11.10 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณของบริษัท 4.44 ล้านหุ้น ซึ่งมีช่วงราคาเสนอขายหุ้นละ 35 – 42 บาท

สำหรับในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งจองซื้อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระที่ราคาหุ้นละ 42 บาท โดยการจองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่มีจำนวนสูงสุด ซึ่งหากจำนวนการจองมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหุ้นที่ขายให้กับรายย่อย ก็จะทำการปิดจองซื้อในชั่วโมงถัดไป

การจำหน่ายหุ้นของ DTAC ในครั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ทำหน้าที่เป็น Lead Underwriter และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวแทนจำหน่ายแก่ผู้จองซื้อรายย่อย ในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ผ่านสาขาทั่วประเทศ 829 สาขา โดยนายซิคเว่ เบรกเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได้เข้าชมบรรยากาศการจำหน่ายหุ้นในวันแรก ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าและนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก

ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์มั่นใจว่าความพร้อมและประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นสามัญแก่บริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงการมีเครือข่ายสาขาสูงที่สุดในประเทศและศักยภาพการให้บริการในระดับ World Class จะส่งเสริมการจำหน่ายหุ้น DTAC ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อย