อุตสาหกรรม ทุ่ม 72 ล้าน กระตุ้น SMEs เกษตรไทย

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวและลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค” ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค อัดฉีดงบ 72 ล้านบาท สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ