ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการเงินที่ม.เชียงใหม่

ชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (ขวาสุด) และ จิราพร คูสุวรรณ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลาง) พร้อมด้วย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน หรือ Financial Street@CMU มูลค่า 1.6 ล้านบาท ณ คณะบริหารธุรกิจ ม. เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาผ่านการปฏิบัติและการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย ระบบข้อมูลออนไลน์ การอบรมการซื้อขายหลักทรัพย์จำลอง และอบรมใช้โปรแกรมการเงินและการลงทุน เป็นต้น