บรีส สานต่อโครงการจัดสร้าง “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้” เพิ่มเป็น 200 แห่งทั่วประเทศในปี 52

จากภาพ: นายลออิค ทาร์ดี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย และนางวรรณิภา ภักดีบุตร รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ส่วนบุคคล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆ ในงานแถลงข่าวครั้งสำคัญของยูนิลีเวอร์ ที่ยกมาตรฐานการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการสานต่อโครงการจัดสร้าง “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้” เพิ่มเป็น 200 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2552 เพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยได้เล่น ได้เลอะ และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้คุณครูและเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมคัดเลือกเครื่องเล่นภายในลานเล่นบรีสฯ ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้น