เฟิร์ส ลอจิก นำเสนอ Security Foundation ในงาน WUNCA17

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด ร่วมกับ ไซแมนเทค นำเสนอ Security Foundation Solution ด้วยผลิตภัณฑ์ Anti Virus และ Mail Security ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 17” (WUNCA 17) ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโซลูชั่นดังกล่าวด้วย ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์