เบียร์ซานมิเกลเลือกบูโรเวอริทัสรับรองคุณภาพการผลิต ให้ไทยเป็นฐานกว่า 90%เพื่อส่งออก 40 ประเทศทั่วโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr. JONATHAN D.GOLBIN PLANT OPERATIONS MANAGER บริษัท ซานมิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (SMBTL) ผู้ผลิตเบียร์ซานมิเกลบลูไอซ์, เบียร์ซานมิเกลไลท์ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันให้การต้อนรับนายกรวุฒิ ภู่พงศ์ ผู้จัดการแผนกรับรองมาตรฐาน บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสเป็นตัวแทนบูโรเวอริทัสฯเพื่อมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ให้กับบริษัท ซานมิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ท่ามกลางความยินดีของทีมผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนมาก

บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศฟิลิปปินส์ในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ เริ่มเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยกว่า 3 ปี ด้วยงบการลงทุนกว่า 4000 ล้านบาท สำหรับการขอระบบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบูโรเวอริทัสฯนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการให้มีมาตรฐานระดับโลก เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน เพื่อให้องค์กรผู้ใช้มาตรฐานนี้นำไปใช้จัดระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้สามารถสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑ์เบียร์ซานมิเกล กว่า 90% ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยจะถูกส่งออกไปจำหน่ายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งการจะทำให้ทั่วโลกยอมรับในคุณภาพการผลิตของบริษัทคือการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยมีการแก้ไขปรับปรุงครั้งแรกในปี พ.ศ.2537 และครั้งสุดท้ายประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ที่ผ่านมา มีผู้นำมาตรฐานไปใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการต่างๆทั่วโลก ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและสาขาการบริการ ส่วนการวางใจให้บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและให้การรับรองนั้น เนื่องจากบูโรเวอริทัสฯเป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่ก่อตั้งมานาน มีมาตรฐานการตรวจสอบเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากรัฐบาลต่างๆกว่า 50 ประเทศ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดเป็นอันดับ 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเทศไทยนั้น เริ่มมีการผลิตเบียร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งบริบัทผลิตเบียร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2473 โดยจะใช้ปลายข้าวในการผลิตแทนข้าวมอลต์. ส่วนตัวโรงงานนั้นได้ถูกสร้างขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2476 ในย่านบางกระบือ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้ชื่อบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และทำการผลิตเบียร์ออกจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราหมี ตราสิงห์แดง ตราสิงห์ขาว ตราแหม่ม ตราพระปรางค์ทอง ตราว่าวปักเป้า ตรากุญแจ ตรารถไฟ และ ที่ยังคงอยู่จนปัจจุบันนี้คือ ตราสิงห์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มีโรงเบียร์แห่งที่สองเกิดขึ้น คือ บริษัทบางกอกเบียร์ ผลิตเบียร์ตราหนุมาน ตราแผนที่ และตรากระทิง แต่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ดื่มจึงได้เลิกกิจการไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไทยอมฤต บริวเวอรี่ จำกัด ผลิตเบียร์อมฤต และซื้อลิขสิทธิ์ยี่ห้อเบียร์จากต่างประเทศชื่อ คลอสเตอร์ มาผลิตเมื่อ พ.ศ. 2521

ภายหลังจากที่ประเทศไทยมีโรงงานเบียร์แห่งที่สองแล้ว ภาครัฐก็ไม่ได้มีการสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานเพิ่ม เนื่องจากเห็นว่าเบียร์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และตั้งกำแพงภาษีเพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ผลิตในประเทศ จนกระทั่ง พ.ศ. 2535 ภาครัฐมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า โดยการเปลี่ยนเงื่อนไขของผู้ผลิตเบียร์ จากที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเบียร์ตราสิงห์ โรงงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ขอนแก่น และมีโครงการปลูกข้าวบาร์เลย์ โรงงานแปรรูปมอลท์อยู่ทางภาคเหนือ บริษัท ไทยอมฤต บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเบียร์ตราอมฤต เอ็นบี คลอสเตอร์ และรับผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐอเมริกา ตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันถูกซื้อกิจการโดย ซาน มิเกล จากฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2547 บริษัท คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเบียร์ตราคาร์ลสเบอร์ก จากประเทศเดนมาร์ก เริ่มวางจำหน่ายประมาณกลางปี พ.ศ. 2536 ตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด ผู้ผลิตเบียร์ช้าง ของกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของเบียร์คาร์ลสเบอร์ก ตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเบียร์ไฮเนเก้น เบียร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่มวางจำหน่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2538 ตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี