ซีดีจี มอบเงินสมทบ โครงการหนึ่งคนหนึ่งความดี

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการด้วย คุณภาพระดับสูง ได้ร่วมงาน ITPC Sportday & Cyber Night Party ครังที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวสาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITPC ) โอกาสนี้กลุ่มบริษัทซีดีจีได้ มอบเงินสมทบทุน โครงการหนึ่งคนหนึ่งความดี ถวายในหลวง โดยคุณสมศักดิ์ จารุจุฑารัตน์ ( ซ้าย ) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี มอบเงิน และมีคุณเมธา สกาวรัตน์ (ขวา) ประธานชมรม ITPC เป็นผู้รับมอบ ณ สโมสร ม.พัน 1 รอ. (สนามเป้า)