"โลกพลิกโฉม จะแข่งอย่างไรในทุนนิยมยุคใหม่"

มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และวารสารการเงินธนาคาร จัดเสวนาเรื่อง “โลกพลิกโฉม จะแข่งอย่างไรในทุนนิยมยุคใหม่” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ “โลกพลิกโฉม ความมั่งคั่งในนิยามใหม่” ร่วมเป็นวิทยากรกับ สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และ วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) วันนี้ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในภาพจากซ้ายไปขวา: ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สันติ วิริยะรังสฤษฏ์ บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย