โรงงานประหยัดพลังงาน อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสังคมที่คุณรักจาก FCI

บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (FCI) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการรับสร้างโรงงานสำเร็จรูป ภายใต้คอนเซ็ปต์…ให้เราสร้าง คุณวางใจ…..ขอนำเสนอ.. .โรงงานประหยัดพลังงาน….เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างโรงงานให้สอดลับกับการดำเนินธุรกิจในศตวรรษใหม่ จากภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คอนเซ็ปต์หลักของ…โรงงานประหยัดพลังงาน….ภายใต้แนวคิดของ FCI จะประกอบด้วยหลักสำคัญหลายประการ เช่น การวางผังบริเวณ (Lay Out Plan) การใช้ประโยชน์จากต้นไม้และแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์จากกระแสลม การออกแบบรูปทรงอาคารและหลังคา การเลือกใช้วัสดุพื้น ผนัง หลังคาและฉนวนกันความร้อน การคำนวณค่าสัมประสิทธิการส่งผ่านความร้อนของวัสดุ และการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังและหลังคา (OTTV, RTTV) ฯลฯ ทำให้สามารถก่อสร้างโรงงานที่ได้ประโยชน์สูงสุดด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละรายอย่างแท้จริง ทั้งนี้โรงงานประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจะสามารถพิสูจน์ถึงความประหยัดพลังงานได้ตั้งแต่ 5- 20 % หรือมากกว่า จากการใช้พลังงานตามปกติของแต่ละอุตสาหกรรม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร.02 9107735-42 ทุกวันในเวลาทำการหรือศึกษารายละเอียดรายเพิ่มเติมได้ที่ www.fciinternational.com

สำหรับบริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (FCI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการรับสร้างโรงงานสำเร็จรูปด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีนายพนม พิมพ์แสง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 840 /7 ถ.วงษ์ส่วาง บางซื่อ กรุงเทพฯ 18000 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า FCI จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการรับสร้างโรงงานสำเร็จรูปที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมมุ่งเน้นประโยชน์ต่อลูกค้า พนักงานและพันธมิตร สภาพแวดล้อมและสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้การบริการสร้างโรงงานสำเร็จรูปแบบ One Stop Service ของ FCI ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าโดยตลอดและมีการเรียกใช้บริการเพิ่มเติมจากลูกค้าจำนวนมาก ทำให้ FCI มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและในปี 2006 บริษัทมีผลประกอบการประมาณ 480 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นประมาณ 20% หรือ 580 ล้านบาทในปี 2007 สนใจศึกษารายละเอียดรายเพิ่มเติมได้ที่ www.fciinternational.com