ทรู ร่วมใจสวมและแจกจ่ายสายรัดข้อมือสีชมพู เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (แถวหลังคนที่ 4 จากขวา)ผู้อำนวยการบริหารด้าน Corporate Solutions, Wholesales & Data นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (แถวหลังคนที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารการตลาด นายปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (แถวหลังคนแรกจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร นายเจรย์ วิชัยดิษฐ (แถวหลังคนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล,หัวหน้าสายงาน Human Resources Consulting และนายธีราวุฒิ คงปรีชา (แถวหลังคนที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าสายงานนโยบายกลยุทธ์และบริหารความเปลี่ยนแปลง พร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มทรูร่วมใจสวมสายรัดข้อมือสีชมพู เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้

ทรู ในฐานะบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมเอกชนของคนไทย ที่มีความสำนึกกตัญญูต่อแผ่นดินตลอดมา ซึ่งได้รวมใจคณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสวมสายรัดข้อมือสีชมพู พร้อมจัดทำสายรัดข้อมือดังกล่าวแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าในกลุ่มทรู รวมทั้งจัดทำบิลบอร์ดขนาดใหญ่เป็นภาพสายรัดข้อมือล้อมรอบ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนรัชดาภิเษก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีและแสดงถึงพลังสามัคคีของพนักงานและลูกค้ากลุ่มทรูที่ร่วมใจถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ลูกค้าที่สนใจจะขอรับสายรัดข้อมือสีชมพู เพียงแสดงสัญลักษณ์ของทรูในใบแจ้งค่าใช้บริการต่าง ๆ หรือมือถือทรูมูฟ ที่ร้านทรู ช้อป ทรูมูฟ ช้อป และทรูไลฟ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป