นิทรรศการอักขรศิลป์ "ทรงพระเจริญ"

ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการอักขรศิลป์ “ทรงพระเจริญ” อันเป็นนิทรรศการที่กลุ่มคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณาจารย์ นักออกแบบ ศิลปิน สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์แห่งประเทศไทย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และองค์กรเอกชนต่างๆได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการออกแบบ และเผยแพร่อักขรศิลป์ (Lettering) คำว่า ” ทรงพระเจริญ” รูปแบบใหม่ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

โครงการอักขรศิลป์ “ทรงพระเจริญ” นี้ จะนำมาสู่การเปิดโอกาสให้ปวงชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการนำเสนอรูปแบบตัวอักษรไทยรูปแบบใหม่อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักออกแบบมาร่วมกันออกแบบอักขรศิลป์คำว่า “ทรงพระเจริญ” รูปแบบใหม่ๆขึ้น และจะมีการรวบรวมผลงานอักขรศิลป์คำว่า ” ทรงพระเจริญ ” จากการออกแบบเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.songpracharoen.org และนำจัดแสดงนิทรรศการ และยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบอักขรศิลป์ควบคู่กับนิทรรศการหลักให้ครั้งนี้ด้วย โดยจะเป็นการบรรยายถึงหลักวิธีการสร้างอักขรประดิษฐ์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ออกแบบอักขรศิลป์คำว่า “ทรงพระเจริญ” พร้อมกัน

นิทรรศการโครงการอักขรศิลป์ “ทรงพระเจริญ” นี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-17 ธันวาคม 2550 โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 15.00 น. โดยฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ และภายในงานจะมี Workshop การออกแบบตัวอักษร วันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00-15.00 น.ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซด์ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2550