แควนตัสขยายบริหารออนไลน์ บุ๊คกิ้งในเส้นทางบินนานาชาติ

สายการบิน แควนตัส ประกาศขยายการให้บริการแก่ลูกค้านอกประเทศออสเตรเลีย ด้วยการให้บริการตั๋วโดยสารในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ของสายการบินที่ www.qantas.com

มร. ร๊อบ เกอร์นีย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย แควนตัส กรุ๊ป เปิดเผยว่า “สายการบิน แควนตัส ได้ขยายการให้บริการออนไลน์ บุ๊คกิ้ง สำหรับ 15 ประเทศ รวมทั้งมีแผนงานขยายการบริการเพิ่มเติมสำหรับปี 2551 โดยลูกค้าในประเทศไทย จะสามารถจองตั๋วโดยสารของแควนตัส ตลอดจนเที่ยวบินโค้ดแชร์ (เที่ยวบินรหัสร่วม) ผ่านทางเวปไซต์ของแควนตัสได้”

มร. เกอร์นีย์ เปิดเผยต่อไปว่า “ปัจจุบัน สายการบิน แควนตัส ให้บริการตั๋วโดยสารในรูปแบบออนไลน์ บุ๊คกิ้งใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และการที่ให้บริการออนไลน์ บุ๊คกิ้งเพิ่มมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารของสายการบิน แควนตัสภายในประเทศออสเตรเลียถึง 52 เส้นทางบิน ตลอดจนถึง อีก 4 เส้นทางบินในประเทศนิวซีแลนด์ และในอีกหลากหลายเส้นทางบินทั่วโลก”

หลังจากนั้น ในราวกลางปี 2551 สายการบิน แควนตัส จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์ บุ๊คกิ้ง โดยการให้มีภาษาท้องถิ่นเพิ่มเข้าไปในบางตลาด

มร. เกอร์นีย์ กล่าวเสริมว่า “การขยายการให้บริการออนไลน์ บุ๊คกิ้ง ของสายการบิน แควนตัส จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถทำการจองตั๋วโดยสารผ่านออนไลน์ได้ นอกจากนั้น ยังช่วยให้ผู้โดยสารสามารถ ดูรายละเอียดของเที่ยวบินผ่านทางเวปไซต์ ใส่หมายเลขโปรแกรมสมาชิกสะสมไมล์ของแควนตัส (ฟรีเคว้น ฟลายเออร์) รายละเอียดข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ จองที่นั่งโดยสาร อาหารพิเศษ และอัพเกรดในส่วนของโปรแกรมสมาชิกสะสมไมล์ของแควนตัสอีกด้วย”

มร. เกอร์นีย์ กล่าวว่า “นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการและทำการจองตั๋วโดยสารที่ได้จากการสะสมไมล์ผ่านทางเวปไซต์อีกด้วย โดย สายการบิน แควนตัส จะขยายการให้บริการออนไลน์ บุ๊คกิ้งในเส้นทางบินนานาชาติ แบ่งออกเป็น 3 เฟส ได้แก่

การเพิ่มการให้บริการบุ๊คกิ้ง ออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม ใน 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินสื สวิสเซอร์แลนด์ ใต้หวัน และเวียดนาม

ในช่วงต้นปี 2551 ทำการขยายการบริการ บุ๊คกิ้ง ออนไลน์ เพิ่มในอีก 6 ประเทศ ได้แก่ อัฟริกาใต้ เม็กซิโก หมู่เกาะตาฮิติ หมู่เกาะฟิจิ นิว แคลิโดเนีย และประเทศชิลี

เปิดตัวการให้บริการออนไลน์ บุ๊คกิ้ง เป็นภาษาท้องถิ่นเพิ่มเข้ามา โดยจะเริ่มรางกลางปี 2551 สำหรับในบางตลาด อาทิ ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และภาษาสเปน

“จากการที่ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ดังนั้น จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราได้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการด้านออนไลน์ของสายการบิน แควนตัส” มร. เกอร์นีย์ กล่าวสรุป