ตลท.เผย 5 ปีผู้ลงทุนสนใจลงทุนในกองทุนเพิ่ม ดันมูลค่ากองทุนโตเพิ่มกว่า 255%

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา การร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( Retirement Mutual Fund : RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ผ่านโครงการ “ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม” และกิจกรรมการตลาด ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากอัตราการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานับจากปี 2546 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 255.29 และจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.48 ล่าสุดเตรียมจัดงาน “มหกรรมลดภาษี นาทีสุดท้าย ด้วย RMF – LTF” ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2550 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15 – 16 ธันวาคม ศูนย์การค้าเอสพละนาด และ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22 – 23 ธันวาคม อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 น. – 18.00 น.

นายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักลงทุนและผู้สนใจได้ใช้ กองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนตั้งแต่ปี 2546 ผ่านโครงการ “ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม ” และ โครงการ “มีเงินต้องเก็บ มี LTF ต้องใช้ : Let’s Activate Your LTF ”ในปี 2549 และ โครงการ “Let’s Activate Your LTF – Investor Plus ” ในปี 2550 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

“ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ กองทุน RMF – LTF ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ถึง 72 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 33,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 12 เท่า หรือ ประมาณร้อยละ 1,070 โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เพิ่มเป็น ประมาณ 115,000 บัญชี

ในขณะที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ซึ่งจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2547 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพียง 5,000 กว่าล้านบาท จำนวน 22 กองทุน ซึ่ง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2550 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มเป็นประมาณ 40,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงกว่า 7 เท่าตัวหรือร้อยละ 610 มีจำนวนกองทุน 53 กองทุน และ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มเป็น ประมาณ 155,000 บัญชี ” รองผู้จัดการกล่าว

นายมาริษ ท่าราบ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า ณ ปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ถึงร้อยละ 255 จาก 43,834 ล้านบาท เป็น 155,737,000 ล้านบาท จำนวน กองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 178.06 จาก 319 เป็น 887 กองทุน และจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.48 โดยมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 923,851 คน จาก 626,407 คน ในปี 2546

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีโดยร่วมกับโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม และ บริษัทจัดการกองทุนรวม 20 แห่ง จัดงาน “มหกรรมลดภาษี นาทีสุดท้าย ด้วย RMF – LTF” ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 15– 16 ธันวาคม ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ถ.รัชดาภิเษก และ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22 – 23 ธันวาคม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ เวลา 9.30 น. – 18.00 น.

สำหรับกิจกรรมในงาน ได้แก่ บลจ.ทั้ง 20 แห่งจะนำผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาด้านการลงทุนผ่านกองทุนรวม และรับเปิดบัญชีซื้อขาย กรมสรรพากรให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษี และบริการคำนวณภาษี การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน RMF-LTF และตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของแต่ละบลจ. เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้ที่ชวนเพื่อนมาลงทุนใน LTF ตามโครงการ “Let’s Activate Your LTF – Investor Plus” ภายในงาน ลุ้นรับหน่วยลงทุนมูลค่า 1.2 ล้านบาท และของสมนาคุณมากมาย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ S-E-T Call Center 0 2229-2222 และ
www.thaimutualfund.com