ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จัดประชุมสตอเรจใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก

ภาพบน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ซีโอโอ) บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าวถึงธุรกิจทั่วโลกของบริษัทและยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทที่จะช่วยองค์กรต่างๆ จัดการกับข้อมูลที่กำลังเติบโตและการป้องกันข้อมูล

ภาพล่าง : ไมเคิล ครีเมน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ให้ข้อมูลธุรกิจล่าสุดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และยังบอกเล่าถึงสาเหตุที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกำลังเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท รวมถึงโอกาสที่บริษัทจะเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วย

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้รวมผู้บริหารและผู้นำด้านความคิดที่สำคัญของบริษัท และลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เข้าร่วมในการประชุมทางด้านสตอเรจระดับเอเชีย แปซิฟิก ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วันที่ 5-7 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรที่จะแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ร่วมกันในด้านความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่กำลังเติบโต รวมทั้งประเด็นอื่นๆ เช่น ความต้องการด้านธุรกิจและค่าใช้จ่าย

บรรดาผู้นำและผู้บริหารจากบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้กล่าวถึงแรงผลักดันในขณะนี้ แนวโน้ม และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทางของอุตสาหกรรมระบบการจัดเก็บข้อมูล (สตอเรจ) สำหรับปี 2551 พวกเขายังให้ภาพรวมของเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรในปี 2551 ด้วย โดยวิทยากรในงานครั้งนี้ประกอบด้วย

o แจ็ค ดอมม์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ซีโอโอ) บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ – โดยแจ็คได้กล่าวถึงธุรกิจทั่วโลกของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ และยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทที่จะช่วยองค์กรต่างๆ จัดการในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลที่กำลังเติบโตและการป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด

o ฮิว โยชิดะ รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ – โดยฮิวได้ให้มุมมองด้านยุทธศาสตร์สตอเรจทั่วโลกของบริษัท และเขายังกล่าวถึงวิธีที่เทคโนโลยีต่างๆ เช่น สตอเรจเสมือนจริง จะช่วยองค์กรต่างๆ ในการลดต้นทุนและยังสนับสนุนให้องค์องค์นั้นๆ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง นอกจากนี้ เขายังพูดถึงศูนย์ข้อมูลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสตอเรจแบบชั้นด้วย
o ริชาร์ด วิลลาร์ส รองประธานฝ่ายระบบสตอเรจ บริษัท ไอดีซี – ริคพูดถึงงานวิจัยของบริษัท ไอดีซี และความรู้เชิงลึกด้านตลาดสตอเรจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงความต้องการในระบบสตอเรจองค์กรที่แตกต่างกันในภูมิภาคนี้

o ไมเคิล ครีเมน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ – ไมเคิลบอกเล่าถึงสาเหตุที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกำลังเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท รวมถึงโอกาสที่บริษัทมีอยู่ในขณะนี้ และเขายังให้ภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสำเร็จในธุรกิจล่าสุดของบริษัทอีกด้วย

o วิเวกานันด์ วีนุโกพาล (Vivekanand Venugopal) ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าวถึงแนวคิดระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงบริการ (Services Oriented Storage) ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ ในทุกขนาดสามารถจัดการกับปัญหาด้านการป้องกันข้อมูลและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ปี 2550 ถือเป็นปีที่น่าประทับใจสำหรับบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก นอกจากจะมีการเปิดตัวทางด้านโซลูชั่นที่สำคัญหลายรายการแล้ว ยังได้จัดการประชุมด้านสตอเรจในเอเชีย แปซิฟิก (Asia Pacific Storage Summit) นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นสำคัญของบริษัทได้อย่างมาก โดยขณะนี้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้เติบโตไปอย่างมาก ในฐานะที่เป็นบริษัทที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเป็นหลัก

ต่อไปนี้คือการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุปในปี 2550 ของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

• ในปี 2550 บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ขยายตลาดเข้าสู่บริการของระบบจัดเก็บข้อมูล โดยเข้าไปสนับสนุนส่วนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนลูกค้าต่างๆ ด้วยการพัฒนาดังนี้

o การเข้าซื้อธุรกิจและการเป็นพันธมิตร – การเข้าซื้อบริษัท อาร์ไควาส พร้อมการเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท บลูอาร์ค ของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้ช่วยให้บริษัทสามารถขยายการบริการด้านเนื้อหาและไฟล์ให้กับลูกค้าเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมากมายของข้อมูลที่ไม่มีระเบียบ โดยคาดว่าในปี 2553 อีเมลและฐานข้อมูลจะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 10 เท่า

o ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบง่ายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก – การเปิดตัว Hitachi Simple Modular Storage (HSMS) ทำให้บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ สามารถจัดหาความสามารถในด้านการป้องกันข้อมูลระดับองค์กรให้กับธุรกิจขนาดกลางและเล็กได้ โดยมีคุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ตรงที่ความง่ายดาย โดย HSMS ติดตั้ง ใช้งาน และจัดการได้ง่ายอย่างมาก ไม่ต่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วไป

o ความสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้น – บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ยังคงลงทุนในตลาดใหม่ๆ ที่สำคัญทั่วโลกและในเอเชียแปซิฟิก โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความร่วมมือในมาเลเซียเพื่อสนับสนุนฝ่ายขายในภูมิภาคและพันธมิตรด้านธุรกิจจำนวน 12 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์แห่งนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีการสนับสนุนให้ขยายไปยังสำนักงานต่างๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวห้องปฏิบัติการสำหรับองค์กรแห่งใหม่ในอินเดีย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการทดสอบการใช้งานข้ามระบบสำหรับลูกค้าและพันธมิตร

การเติบโตด้านรายได้ – ในเอเชีย แปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ได้รับผลประกอบการประจำไตรมาสเกินกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2549 เฉพาะไตรมาสที่แล้ว รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ระดับสองหลักในประเทศสำคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย และอาเซียน โดยรวมแล้ว มีลูกค้าใหม่กว่า 170 ราย

จุดเน้นในปี 2551 – ในปี 2551 นวัตกรรมสตอเรจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เติบโต ด้วยพื้นฐานการเป็นผู้นำตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดสตอเรจระดับบน จะทำให้สามารถเข้าสู่สภาพแวดล้อมของข้อมูลที่ไร้ระเบียบได้อย่างมาก ส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และยังคงพัฒนาโซลูชั่นสตอเรจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การให้ความสำคัญกับตลาดเฉพาะทาง – บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ มองเห็นโอกาสอย่างมากในอุตสาหกรรมพลังงาน ภาครัฐ และบริการด้านการเงิน ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จะนำเสนอโซลูชั่นที่ตลาดเหล่านี้กำลังต้องการ ได้แก่ การจัดการพื้นที่ระบบจัดเก็บข้อมูล การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบและไร้ระเบียบ ไลบรารีเทปเสมือน และสตอเรจแบบชั้น

การสนับสนุนการเป็นพันธมิตรสำหรับตลาดขนาดกลาง – เพื่อเดินหน้าเข้าสู่ตลาดขนาดกลาง บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จะยังคงขยายช่องทางตัวแทนจำหน่ายดิสก์ข้อมูลและพันธมิตรเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าขาดโซลูชั่นตลาดขนาดกลางที่ได้รับการปรับแต่งตามต้องการของลูกค้า ด้วยการรวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่พัฒนาโดยพันธมิตร