ไมโครซอฟท์ประกาศผลเยาวชนคนเก่งด้านไอที “Microsoft IT Youth Challenge 2007”

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวปฐมา จันทรักษ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัล และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ชนะเลิศในโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2007 – Microsoft IT Youth Challenge 2007” ซึ่งเป็นโครงการประลองทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยในปีนี้ได้คัดเลือก12 ผลงานเด่นจาก 464 ผลงานทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และนำผลงานไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด