ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์ เปิดตัว SolutionContract CentricStor

ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์ เปิดตัว SolutionContract CentricStor บริการใหม่ล่าสุดเพื่อการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลบนดาต้าเซ็นเตอร์ ช่วยให้ลูกค้าที่ใช้ Virtual Tape Appliance (VTA) CentricStor สามารถขอรับบริการให้ความช่วยเหลือด้านการบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย (Maintenance & Support Services) ได้จากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า VTA จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยคุณภาพระดับการให้บริการที่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยบริการดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของ ITIL (IT Infrastructure Library)

บริการ SolutionContracts ยังพร้อมให้บริการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์แบบไดนามิค (Dynamic Datacenter) ที่พร้อมดูแลคุณภาพการให้บริการของระบบ (Service Level Agreements) ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาลงให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมพิเศษอย่าง การจัดการกับการเปลี่ยนค่าระบบ (Change Management) ที่ช่วยวิเคราะห์สมรรถนะและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในส่วนต่างๆ ของระบบ โดยบริการให้ความช่วยเหลือด้านการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายสำหรับ CentricStor นั้นพร้อมให้บริการแล้ววันนี้