สัดส่วนรถ เอ.ที. ขยายเพิ่ม กระเตื้องตลาดจักรยานยนต์เดือน พ.ย.

ตลาดรถจักรยานยนต์แบบ เอ.ที. ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการโหมกระตุ้นตลาดในช่วงท้ายปีซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูการขาย โดยเฉพาะค่ายผู้นำตลาดฮอนด้าที่เปิดตัวรถใหม่ “ไอคอน” ในต้นไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นส่วนช่วยผลักดันการเติบโตตลาดรถกลุ่มนี้ โดยล่าสุดเดือน พ.ย. มีสัดส่วนสูงถึง 47% ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนโดยรวมมีปริมาณกระเตื้องขึ้นเป็น 1.29 แสนคัน

นายธีระพัฒน์ จิวะพงศ์ กรรมการบริหารฝ่ายขาย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยถึงยอดจดทะเบียนป้ายวงกลมของรถจักรยานยนต์โดยรวมในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าปริมาณการจดทะเบียนมีอัตรากระเตื้องขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 3% โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 129,608 คัน ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญมาจากการขยายตัวของตลาดในกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบ เอ.ที. (Automatic Transmission) หรือแบบเกียร์อัตโนมัติ ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 47%

สำหรับการเติบโตเพิ่มขึ้นของกลุ่มรถประเภท เอ.ที. นั้น มาจากการโหมกระตุ้นตลาดของค่ายผู้ผลิตเพื่อเร่งสร้างยอดจำหน่ายในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูการขาย ประกอบกับทางฮอนด้าได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มรถประเภทนี้ ได้แก่ รุ่น “ไอคอน” เมื่อต้นไตรมาสสุดท้ายของปี พร้อมทั้งเร่งรุกจัดกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการจำหน่ายรถรุ่นนี้ในเขตพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ส่งผลให้ตลาดรถประเภทนี้มีความตื่นตัวและได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

ในด้านรายละเอียดของยอดการจดทะเบียนในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวมีปริมาณจดทะเบียน 63,755 คัน เทียบเท่าสัดส่วนตลาด 49% รถจักรยานยนต์แบบ เอ.ที. 60,835 คัน สัดส่วนตลาด 47% รถแบบครอบครัวกึ่งสปอร์ต 3,698 คัน สัดส่วนตลาด 3% รถแบบสปอร์ต 907 คัน สัดส่วนตลาด 1% และรถจักรยานยนต์ประเภทอื่นๆ 413 คัน

ส่วนยอดจดทะเบียนสะสมนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา คือ เดือน ม.ค. – พ.ย. นั้น มีปริมาณทั้งสิ้น 1,495,817 คัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 1,801,321 คัน ปรากฏว่ามีปริมาณลดลง 305,504 คัน หรือมีอัตราการเติบโตลดลง 17%