ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ ทรู สร้างต้นแบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อการศึกษาเรียนรู้

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างสรรค์ ทรูคอฟฟี่ และทรูไลฟ์ทุกสาขา เป็นต้นแบบ อินเทอร์เน็ตแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบายอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของภาครัฐ เน้นเพิ่มกิจกรรมการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ในร้านเน็ตคาเฟ่ ประเดิมติดตั้งโปรแกรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ วิสต้า โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007 และดิจิตอล ลิเทอเรซี่ ที่จะช่วยเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิตปัจจุบัน ทั้งส่วนตัวและการทำงาน มั่นใจเพิ่มโอกาสการศึกษาเรียนรู้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัย ปลอดภัย และสร้างสรรค์

นายปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการและให้บริการเครือข่ายออนไลน์ที่เป็นมีผู้ใช้งานทั่วโลก นับเป็นการตอกย้ำจุดยืนของกลุ่มทรู โดยเฉพาะ ทรูคอฟฟี่ และร้านทรูไลฟ์ ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมคอมมิวนิตี้ของคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ และสานต่อพันธกิจของกลุ่มทรู ที่จะมุ่งมั่นนำความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสาระบันเทิงให้แก่ประชาชนและเยาวชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้บริการเน็ตคาเฟ่ของทรู ให้มีการใช้งานในเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนภาษาจีนและหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่งภาษาอังกฤษแบบเลิร์นนิ่งเฮ้าส์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเรื่องอื่นๆ ได้ที่ร้านทรูคอฟฟี่ และทรูไลฟ์ ทั้ง 27 สาขา ซึ่งจะตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นสถานที่ใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การดำเนินโครงการสนับสนุนให้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นสถานที่สำหรับหาความรู้เพิ่มเติม เป็นโครงการต่อเนื่องหนึ่งในโครงการ Unlimited Potential ของไมโครซอฟท์ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางในการเรียนรู้ กระตุ้นการสร้างงานสร้างโอกาส และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้มีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยเฉพาะการนำศักยภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตลอดจนบริการต่างๆที่มีในเครือข่ายของทรูสร้างสรรค์ ร้านทรูคอฟฟี่ และทรูไลฟ์ ให้เป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในไลฟ์สไตล์ใหม่ที่แตกต่างไปจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วไป ซึ่งความร่วมมือในขั้นแรกนี้จะเป็นการร่วมพัฒนาให้เน็ตคาเฟ่ของกลุ่มทรูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทำให้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งหมดของทรู เป็นมากกว่าสถานที่ให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดย ไมโครซอฟท์ จะให้การสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และการทำงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เอ็กซ์พี และ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ วิสต้า โปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007 และ ดิจิตอล ลิเทอเรซี่ โปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตปัจจุบัน ทั้งส่วนตัวและการทำงาน โดยให้บริการโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์เฉพาะภายในร้านทรูคอฟฟี่ และทรูไลฟ์ทุกสาขา เพียงจ่ายค่าชั่วโมงการใช้เน็ตในร้านตาม แพกเกจของร้านทรูคอฟฟี่ และทรูไลฟ์ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะส่งเสริมและดำเนินโครงการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ปลอดภัย และสร้างสรรค์

มร. ไฟซาล บุชลาเฮม ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มอันลิมิเต็ด โพเทนเชี่ยล บริษัท ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ไอคาเฟ่เป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ได้มีการดำเนินการทั่วโลกภายใต้โครงการ “อันลิมิเต็ด โพเทนเชี่ยล” โดยมุ่งที่จะสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสทางสังคมให้กับประชากรอีกห้าพันล้านคนทั่วโลกที่ขาดโอกาสทางเทคโนโลยี ซึ่งเรายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือดังกล่าวนี้กับรัฐบาลไทย และ กลุ่มทรู ในการปรับเปลี่ยนร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้เป็นแหล่งการศึกษาและเรียนรู้สำหรับชุมชนท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแท้ และมีความปลอดภัย”

“ความร่วมมือในการจัดทำเน็ตคาเฟ่ต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ระหว่างไมโครซอฟท์และกลุ่มทรูในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการร่วมกันนำความรู้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ และเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ให้กับทุกคน อีกทั้งจะมีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพให้กับสมาชิกในสังคม เพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วประเทศ ได้ใช้แนวทางดังกล่าวในการสร้างสรรค์ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ให้เป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามนโยบายของภาครัฐ” นายปพนธ์ และนางสาวปฐมา กล่าวสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 บริษัทฯ เสนอซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนไทย ตลอดจนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่ระดับเมนเฟรม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ

หมายเหตุ:หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์สามารถดูได้ที่ http://www.microsoft.com/presspass/ ในส่วนของหน้าข้อมูลบริษัท

ข้อมูล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวของประเทศไทย และเป็นผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle เชื่อมโยงทุกบริการ พร้อมพัฒนาโซลูชั่น ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง สำหรับกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไป กลุ่มธุรกิจ SME และกลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ในทุกรูปแบบของเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดียต่างๆ ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนเป็น ผู้ประกอบการสำคัญในตลาดธุรกิจสื่อสารระบบไร้สาย และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ทรูยังมีบริษัทย่อยสำคัญในกลุ่ม คือ ทรู วิชั่นส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และ ทรู มูฟ ผู้ให้บริการระบบสื่อสาร ไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ทรู ยังนำเสนอนวัตกรรมและบริการต่างๆ เชื่อมโยง ให้อิสระในการเติมเต็มชีวิตประจำวัน เพื่อเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และสาระบันเทิง ตลอดจนการทำธุรกรรมออนไลน์ครบวงจร ทุกที่ ทุกเวลา ตามต้องการ ให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ภายใต้ 5 ธุรกิจหลักครบวงจร ทรูมูฟ ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ ทรูมันนี่ ทรูไลฟ์ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.truecorp.co.th