เอเอซีพีรับโล่เกียรติคุณเป็นปีที่ 2 จากการจัดโครงการ “เอเอซีพี พาน้องเที่ยวบางกอก”

วิลฟ์ แบล็คเบิร์น (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต รับโล่เกียรติคุณจาก อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการจัดโครงการ “เอเอซีพี พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 2 ตอน ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งนำนักเรียนและครูจำนวน 7,000 คน จาก 436 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทัศนศึกษา 1 วัน ตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหมู่เยาวชนไทย ตลอดปีการศึกษา 2550 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร