โรเบิร์ต บ๊อช เปิดตัว MD คนใหม่

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด เปิดตัว กรรมการผู้จัดการคนใหม่ มร.ย๊อคเฮ่น ไรค์ (Mr.Jochen Reik) ชาวเยอรมัน จบการศึกษาจากประเทศเยอรมนี สาขาเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม หลังจบการศึกษา ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ฮิวเลท แพ็คการ์ด ก่อนมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทบ๊อช ในฝ่าย Thermotechnic (กลุ่มธุรกิจพลังงานความร้อน) ในปีค.ศ.1991 โดยรับผิดชอบการพัฒนาตลาดใหม่ในยุโรป รวมถึงการบริหารผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ล่าสุดก่อนมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ในประเทศไทย มร.ย๊อคเฮ่น ไรค์ รับผิดชอบงานด้านการขาย การตลาด และการบริหารผลิตภัณฑ์ ทางด้านพลังงานทดแทน ของตลาดเกิดใหม่ในประเทศเยอรมนีเป็นเวลากว่า 4 ปี