บ๊อชเปิดสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกที่เชียงใหม่ วางรากฐานรองรับ AEC

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีรถยนต์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเสียงโปรซาวด์ และเครี่องมือไฟฟ้า ระดับแถวหน้าของโลก เปิดสำนักงานภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นสำนักงานภูมิภาคเป็นแห่งแรก ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) และเพื่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยเป็นศูนย์บริการครบวงจร ทั้งโชว์รูม ส่วนงานฝึกอบรมสำหรับลูกค้าและดีลเลอร์ รวมถึงประสานให้ความช่วยเหลืองานสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มจากการมอบเงินสนับสนุนและบุคลากรในการอบรมวิชาชีพแก่โรงเรียนเพื่อชีวิต