โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามคว้าแชมป์ ในการแข่งขัน “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 3”

วันที่ 12 ม.ค. 2550 สนามกีฬาเทพหัสดิน – กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จากจังหวัดสมุทรสาคร แชมป์ประเทศไทยรายใหม่ล่าสุด ในการแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 3 โดยโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซึ่งเป็นอดีตแชมป์รุ่นปี 1 สามารถทำลายสถิติเดิมของตนเองที่เคยได้ไว้ในปี 2548 จาก 09.34 และลบสถิติความเร็ว 09.32 วินาทีของโรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์แชมป์รุ่นปี 2 (ปี 2549) ด้วยสถิติความเร็วใหม่ล่าสุดที่ 09.11 วินาที คว้าตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมรับทุนพัฒนาทีมมูลค่า 30,000 บาทและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน รวมทั้งประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทุกคน

เกี่ยวกับการแข่งขัน ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี
กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี คือ กีฬาที่มีจุดเริ่มต้นจาก กีฬาวิ่ง 3 ขา เป็นกีฬาพื้นฐานของคนทั่วโลก ที่อาศัยความสามัคคี ร่วมใจของคน 2 คน ในการวิ่งไปพร้อมๆ กัน จนนำมาพัฒนาสู่กีฬา วิ่ง 31 ขา ที่ต้องอาศัย หัวใจของคน 30 คน ที่มีความสามัคคี ความพร้อมเพรียงที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการวิ่งไปสู่จุดหมาย ร่วมกันฝึกซ้อมวิ่งผูกขาสู่เส้นชัย ในระยะทาง 50 เมตร ให้เร็วที่สุด พร้อมเพรียงที่สุด ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังหัวใจแห่งความสามัคคี และ ความท้าทาย ซึ่งในปัจจุบันเจ้าของสถิติโลกเป็นของทีมโรงเรียนประถมศึกษาอิชิอิ ฮิงาชิ ด้วยความเร็ว 08.80 วินาที ยังคงได้รับการบันทึกอยู่ใน Guinness Book The World of Record

สำหรับผลการแข่งขันในประเทศไทยที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2549 ทีมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จากจังหวัดนครปฐม ทำสถิติได้ดีที่สุด คือ 09.32 วินาที และในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยเป็นโรงเรียนแรกด้วยสถิติ 09.34 วินาที รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม สามารถดูได้ที่ www.honda31legs.com