ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมนาฏศิลป์ชั้นสูง “การแสดงโขน”

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย บริษัท ชัชพิมุข จำกัด และให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ขอเชิญทุกท่านชมนาฏศิลป์ชั้นสูง “การแสดงโขน” ในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ตลอดปี 2551 เริ่มการแสดงครั้งแรกในวันเสาร์ที่12 มกราคม 2551 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 เผยว่า นาฏศิลป์ชั้นสูง ที่มีการจัดแสดงขึ้นถือเป็นศิลป์ที่มีความสวยงามและหาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแสดงโขน และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท ชัชพิมุข จำกัด ได้จัด “การแสดงโขน” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ตลอดปี 2551 เริ่มการแสดงครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท
ชัชพิมุข จำกัด โทรศัพท์ 0 2894 6310, 0 2894 6316 (ในกรณีเป็นคณะให้แจ้งก่อนการแสดงในทุกรอบ อย่างน้อย 2 สัปดาห์) หรือ www.konkhon.net สำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 โทรศัพท์ 0 4421 3666, 0 4421 3030 ทุกวันในเวลาราชการ