ธนาคารทิสโก้เปิดตัวเงินฝากประจำพิเศษ 8 และ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 3.4%

จากภาพ : นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการสายธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบใหม่ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน และ 12 เดือน สำหรับลูกค้าระดับกลางที่ฝากเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.40% ต่อปี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของธนาคารทิสโก้ในการรุกขยายฐานลูกค้าเงินฝาก โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถระดมเงินฝากจากบัญชีทั้ง 2 ประเภทได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าบัญชีเงินฝากปีนี้ทั้งปี 1 แสนบัญชี

ธนาคารทิสโก้เดินหน้ารุกตลาดต่อเนื่อง เปิดตัวเงินฝากประจำพิเศษ 8 และ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.4% สูงที่สุดในระบบ สำหรับลูกค้าเงินฝาก 1 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขพิเศษจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน คาดระดมเงินฝากเพิ่มพันล้านบาท พร้อมตั้งเป้าบัญชีเงินฝากปีนี้ทั้งปี 1 แสนบัญชี

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการสายธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกลยุทธ์ของธนาคารทิสโก้ด้านเงินฝากในปีนี้ว่า จะรุกขยายฐานลูกค้าเงินฝากอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันให้อยู่ในระดับร้อยละ 10 จากปัจจุบันร้อยละ 6 โดยมีจุดขายที่ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารทิสโก้ต้องให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันลูกค้าต้องมีต้นทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ำ และได้รับบริการที่รวดเร็ว
โดยล่าสุดธนาคารได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบใหม่ สำหรับลูกค้าระดับกลางที่ฝากเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งมีจุดเด่นคืออัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 3.00% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน และสูงสุดถึง 3.40% สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน พร้อมทั้งยังมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน

“จุดเด่นของบัญชีเงินฝากทั้ง 2 ประเภทคือ อัตราดอกเบี้ยที่จูงใจ การที่เราตัดสินใจให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับตลาดในขณะนี้ ก็เพราะเราต้องการสร้างฐานลูกค้าเงินฝากกลุ่มใหม่ ที่เป็นลูกค้าระดับกลาง เพราะจากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยลูกค้าที่ฝากเงินในระดับ 1-10 ล้านบาท ในระบบมีอยู่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เราจึงสนใจกลุ่มนี้ นอกเหนือจากฐานลูกค้ารายใหญ่เงินฝากเฉลี่ยรายละ 20 ล้านบาทขึ้นไปที่เรามีอยู่ และรายย่อยที่กำลังรุกขยายฐานต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งจากการวิจัยตลาดลูกค้าระดับกลางกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยแรกๆ ในการเลือกใช้บริการ เราจึงเสนอเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้โดนใจลูกค้า โดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.40% สำหรับเงินฝาก 1 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในปัจจุบัน”

ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ธนาคารจะให้ลูกค้าเปิดคู่กับบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือกระแสรายวัน เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าของธนาคารทิสโก้และลูกค้าใหม่ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน จะมีระยะเวลาในการรับฝากจนถึงวันที่ 28 มี.ค. 51 นี้

นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อไปว่า การเปิดตัวเงินฝากประจำพิเศษล่าสุดนี้เชื่อว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ และตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายกลางได้เป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถระดมเงินฝากจากบัญชีทั้ง 2 ประเภทได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท