สยามพรหม ปลื้มโครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี

สยามพรหมประทาน เผยหลังเข้าร่วม โครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งดำเนินการโดยคณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC-IBIZ 4 ) ทำให้การย้อมสีเยื่อปอกระดาษสามีความแม่นยำมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซ่อมงานที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

นายภูมิสันต์ จีวิพันธ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัด เปิดเผยว่า สยามพรหมประทาน ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษสาและผลิตภัณฑ์กระดาษสาแปรรูป เช่น ถุงใส่ของ อัลบั้มรูป ซองจดหมาย สมุด กระดาษสาเพื่อการตกแต่งๆ เป็นต้น โดยเน้นไปที่การผลิตแบบอนุรักษ์และเทคนิคการผลิตที่ใช้ฝีมือและวัสดุธรรมชาติเข้ามาผสมผสานกัน ทำให้กระดาษสามีคุณลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะ เช่น ลวดลายดอกไม้ใบไม้ ที่มีดอกไม้และใบไม้จริงฝังเข้าไปในเนื้อเยื่อกระดาษสาโดยตรง ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ แต่สินค้าทำมือของบริษัทฯ มักจะประสบกับปัญหาการย้อมสีที่ได้ไม่ตรงกับสีที่กำหนดไว้หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

“ โครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี ดำเนินการโดยคณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC-IBIZ 4 ) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมกับทีมงานของบริษัท เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการย้อมสีได้ไม่ตรงกับสีที่เลือกไว้ ซึ่งมีอัตราส่วนที่สีเพี้ยนไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อการย้อมในแต่ละล๊อต จากการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมกับทำการทดลอง ทำให้ทราบปัญหาหลักที่ทำให้กระดาษสาที่สีเพี้ยน หลังได้รับความช่วยเหลือจากคณะที่ปรึกษาฯ ส่งผลให้การย้อมสีกระดาษสามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้สีตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องซ่อมงาน สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา ประหยัดพลังงาน วัตถุดิบ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย “ นายภูมิสันต์ กล่าว