เทศกาลการศึกษาไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 8

บริติช เคานซิล ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน เทศกาลการศึกษาไทย-อังกฤษ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิดหลัก “เชื่อมโลกการศึกษา พัฒนาพลเมืองโลกยุคใหม่” พบกับกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อาทิ การสัมมนาระดับผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา เวิร์คช้อปสำหรับครูอาจารย์ นักการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและเยาวชน เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของไทยยุคไร้พรมแดน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ บริติช เคานซิล (สยามแสควร์) ผู้สนใจสามารถดูตารางกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th หรือโทร 02-6525480