หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนักเรียนไทย

หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลียและไทย ให้แก่บริษัทสมาชิกออสเตรเลีย ต่างชาติ ตลอดจนถึงบริษัทไทย โดยมีความมุ่งมั่นร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยและต้องการเห็นการพัฒนาของเด็กไทย จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเชิงสันทนาการ โดยอาสาสมัครทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยการสอนภาษาอังกฤษครั้งนี้มีเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประมาณ 80 คน เข้าเรียนในช่วงวันหยุด นอกจากนั้น ในโอกาสไปสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ยังได้มอบหนังสือสารคดีประเทืองปัญญาไว้สำหรับห้องสมุดของ โรงเรียนด้วย

จากภาพ : เบลินดา สกินเนอร์ ครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ มอบหนังสือแก่ อาจารย์ทวีป สุดแสวง (แถวยืนกลาง) ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด โดยมี มร. มาร์ติน ไคลล์ (แถวหลังสุด – กลาง) ผู้อำนวยการหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ตลอดจนอาสาสมัคร ทั้งชาวออสเตรเลีย และชาวไทย และนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่งร่วมถ่ายภาพด้วย