10 ปี ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของริเวอร์แคว


29-01-2008 00:00:00

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุนทร ศรีทวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด พร้อมทีมงานให้การต้อนรับสื่อมวลชน ในโอกาสจัดงานแถลงข่าว.....ครบรอบ 10 ปีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของ ริเวอร์แคว ( 10th Anniversary of Organic Production )….เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของบริษัทนับตั้งแต่ดำเนินการด้านนี้อย่างเป็นทางการในปี2541 โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของริเวอร์แควได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยมีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์กว่า 50 รายการวางจำหน่าย ทั้งในรูปผลิตภัณฑ์สด ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงและผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง งานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้น ณ ไร่เกษตรของริเวอร์แคว บ้านลาดทอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ( RKI ) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2529 ทุนจดทะเบียน 370,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการผลิตข้าวโพดหวาน ผักสดและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic)แบบครบวงจร นับตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรม (Non GMO) การเพาะปลูก การนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์ชนิดสดและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยจัดส่งจำหน่ายไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของริเวอร์แควสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวโพดหวาน เช่น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง เครื่องดื่มข้าวโพดหวาน ฯลฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักสดชนิดต่าง ๆ และผัดสดพร้อมปรุง กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เช่น ผักสดและผลไม้ซึ่งมีมากกว่า 50 รายการ ปัจจุบันริเวอร์แควถือเป็นบริษัทผู้ผลิตข้าวโพดหวานและผลิตภัณฑ์อินทรีย์อันดับ 1 ของไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเริ่มทำการผลิต-ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ครั้งแรกในปี 2541 โดยใช้พื้นที่ของบริษัท ณ จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 1600ไร่เป็นพื้นที่เพาะปลูก ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ทั่วประเทศทั้งที่จังหวัดกาญจนบุรีและเชียงราย โดยมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกแปลงอินทรีย์ไปยังเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ สระแก้ว จันทบุรีและสุราษฎร์ธานีด้วย ริเวอร์แควเป็นผู้ส่งออกผักเกษตรอินทรีย์รายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Soil Association Certification Limited. ประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองจาก Overseas Merchandise Inspection Certificated (OMIC) ประเทศญี่ปุ่น (JAS) ได้รับการรับรองจาก BioAgriCert ประเทศอิตาลี USDA จากสหรัฐอเมริกา และมกท.ประเทศไทยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองโรงบรรจุจาก ISO22000, SQF2000, BRC, HACCP, GMP and IFS ฯลฯ