จับตาเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตซับไพร์ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่อง “จับตาเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตซับไพร์ม” โดยกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางการปรับตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเงินทุนในโลกที่มีผลต่อตลาดเงินและตลาดทุนไทย ดำเนินรายการโดย ปฏิพร สิทธิพงศ์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ