เอสโซ่ ชาเลนจ์ 2008 จัดกิจกรรม “Digital Journal Training”

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการเอสโซ่ ชาเลนจ์ 2008 จัดกิจกรรม “Digital Journal Training” ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายในโครงการเอสโซ่ ชาเลนจ์ 2008 นักศึกษาทั้ง 30 คน ได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำบทความในหัวข้อ “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” และการอัพโหลดข้อมูลลงเว็บเพจส่วนตัว ซึ่งเป็นภารกิจแรกที่นักศึกษาจะได้รับในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอสโซ่ ชาเลนจ์ 2008 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.essochallenge.com

จากภาพ : คุณกิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารสัมพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณโชติรส พงษ์เจริญ ผู้ประสานงานสื่อสารสัมพันธ์ บริษัทเอสโซ่ฯ ผู้จัดโครงการเอสโซ่ ชาเลนจ์ 2008 (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยวิทยากร และนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบโครงการเอสโซ่ ชาเลนจ์ 2008 ถ่ายรูปร่วมกันในวันกิจกรรม “Digital Journal Training” ณ บริษัทเอสโซ่ ถนนพระราม 4