บมจ.บิวเดอสมาร์ท เคาะขายหุ้นไอพีโอในราคา 1.10 บาท

บมจ.บิวเดอสมาร์ท ผู้นำด้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายในคุณภาพสูงสำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ประกาศแต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ขายหุ้นไอพีโอ กำหนดขายหุ้นในราคา 1.10 บาท เปิดจองซื้อได้ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

“บิวเดอสมาร์ทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ไอพีโอ) ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.10 บาท จากราคาพาร์ที่ 0.50 บาท จำนวน 50 ล้านหุ้น และมีกำหนดที่จะเปิดให้นักลงทุนที่สนใจเข้าจองซื้อหุ้นครั้งนี้ได้ ในช่วงวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ และคาดว่าจะทำการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอครั้งแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551”

“สำหรับเป้าหมายในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินระดมทุนส่วนหนึ่งไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ โดยวางแผนที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในชั้นนำเพิ่มเติม ภายใต้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ และบุกตลาดต่างประเทศ เช่น อินเดียและเวียดนาม ส่วนที่เหลือจะนำไปเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล เช่น ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม เป็นต้น เพื่อเพิ่มจุดกระจายสินค้าครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากเดิมมีเพียง 2 แห่ง คือ ที่ถนนพระราม 3 และภูเก็ต” นายสุเรซกล่าว

นายสุเรซกล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อว่าการเข้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอครั้งนี้ จะทำให้โอกาสการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าก็จะให้ความเชื่อมั่นมากขึ้น และยังเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงิน โดยบริษัทฯ สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ซึ่งไม่มีต้นทุนทางการเงิน ในขณะที่การระดมทุนผ่านสถาบันการเงินก็จะมีต้นทุนถูกลง เพราะมีเครดิตด้านการเงินที่ดี”

“สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.บิวเดอสมาร์ท ประกอบไปด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์ และกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีสัดส่วนหุ้นก่อน ไอพีโออยู่ที่ 99.99 เปอร์เซ็นต์ หลังไอพีโออยู่ที่ 66.66 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีการกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนครั้งนี้ในสัดส่วน 33.33 เปอร์เซ็นต์” นายสุเรซกล่าว

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บมจ.บิวเดอสมาร์ทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในคุณภาพสูงสำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ด้วยรายการสินค้ามากกว่า 2,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อาทิ ตราสินค้าอัลลอย (ALLOY) เป็นต้น และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายใน ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของผู้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในชั้นนำ เช่น ตราสินค้าฟิชเชอร์ (FLETCHER) นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ตราไทยยิบซั่ม (Thai Gypsum) นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และสินค้าตราเชอร์ร่า (SHERA) เป็นต้น

“ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาและบริการแก่ผู้ออกแบบ โดยจำหน่ายผ่านผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสำนักงานและที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายใน เช่น ผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ระบบโครงคร่าวผนังและเพดานทีบาร์ ฉนวนกันความร้อน และผลิตภัณฑ์สีทาภายใน เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านสำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product) ได้แก่ ระบบเฟรมอลูมิเนียมสำเร็จรูป มือจับสแตนเลส บัวยิบซั่ม กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง เป็นต้น” นายสัญชัยกล่าว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินว่า บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นผู้นำธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายในคุณภาพสูงสำหรับสำนักงาน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร สะท้อนได้จากรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 131.27 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 200.05 ล้านบาทในปี 2548 และ 275.26 ล้านบาท ในปี 2549 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 52.40% และ 37.60% ของปี 2548 และปี 2549 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี รวมถึงถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้นักลงทุนสนใจที่จะลงทุนหุ้นของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)