ออราเคิลเปิดตัว Oracle Database 11g

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “Oracle Technology Summit” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดของ Oracle Database 11g สำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศซึ่งถือเป็นทรัพย์สินสำคัญและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกขณะ ตามรายงานล่าสุดของไอดีซีเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมาซึ่งระบุว่า ภายใน 4 ปีข้างหน้า ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าตัว และในแต่ละปีองค์กรที่มีพนักงานประมาณ 1,000 คน จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแปลงรูปแบบข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชั่นเกือบ 200 ล้านบาท รวมถึงค่าความเสียหายจากการหาข้อมูลไม่พบอีกประมาณ 185 ล้านบาท

Oracle Database 11g มุ่งตอบสนองให้องค์กรธุรกิจสามารถเผชิญความท้าทายในการจัดสรรสมดุลระหว่างความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล กับความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพและเข้ากับระบบไอทีขององค์กร ด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของข้อมูล คงความครบถ้วนและรองรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย รองรับการบริหารจัดการข้อมูลด้วยตนเองและระบบอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัยพร้อมรองรับข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการรองรับธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) รองรับ Data Warehouse รองรับการพัฒนา Database Application และการบริหารจัดการข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง

จากภาพ : (จากซ้าย) นายดนัยรัตน์ ธนบดีธรรมจารี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโซลูชั่นมิดเดิลแวร์ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, นายเก๊ก ยัง กวง ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการขาย ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย แปซิฟิค และ ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ ผู้อำนวยการศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร