"ฟันธงหุ้นเด่น ปี 51"

(จากซ้าย) พิชัย เลิศสุพงษ์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด ไพบูลย์ นลินทรางกูร กรรมการผู้จัดการ บล. ทิสโก้ จำกัด สุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. นครหลวงไทย จำกัด และ คุณพงศ์พันธ์ อภิญญากุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในปี 2551 ผ่านการสัมมนาหัวข้อ “ฟันธงหุ้นเด่น ปี 51” ในงานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย ร่วมจัดโดย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ