ศูนย์รับฝากฯ แนะผู้ลงทุนฝากหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ เผยช่วยลดปัญหาใบหุ้นปลอม

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวพบใบหุ้นปลอมในกลุ่มนักลงทุนที่ ซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง กรณีปรากฏข่าวว่ามีผู้แอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นในส่วนของกรรมการและพนักงาน (ESOP: Employee Stock Option Program) และนำสิทธิการจองซื้อหุ้นเหล่านี้ ขายต่อให้แก่บุคคลอื่น โดยแจ้งว่าเมื่อหุ้นหมดช่วงเวลาห้ามขาย จึงจะโอนหุ้นเข้าพอร์ตให้ และไม่ได้รับการโอนหุ้นจริงเมื่อถึงกำหนดนั้น ขอให้ผู้ลงทุนได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่นอกระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างรอบคอบ และไม่ควรหลงเชื่อการแอบอ้างจากบุคคลใด โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อน

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ร้อยละ 77 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น หรือ Scripless โดยข้อมูลของผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บ.ในเครือของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งดูแลแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งสิทธิประโยชน์ในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

นางกองแก้ว กล่าวว่า “การนำหุ้นเข้าสู่ระบบไร้ใบหุ้น ทำให้การโอนหุ้นทำได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีความปลอดภัย ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกอย่างมากในการซื้อขายหุ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องใบหุ้นสูญหาย ชำรุด หรือถูกปลอมแปลง จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ยังถือใบหุ้นอยู่ มาใช้ระบบไร้ใบหุ้น เพียงแต่นำใบหุ้นไปให้โบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีอยู่และแจ้งให้นำฝากไว้ในระบบไร้ใบหุ้นก่อนที่จะซื้อขายหุ้นนั้น หรือนำมาฝากไว้กับ บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถใช้บริการได้ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งสถานะ การถือหุ้นทุกเดือนกรณีที่มีการซื้อขาย และหากไม่มีการซื้อขายจะได้รับแจ้งสถานะทุก 6 เดือน”

“ปัจจุบัน กรณีการจองซื้อหุ้นในส่วนของกรรมการและพนักงาน อีกทั้งหุ้นที่อยู่ในส่วนของการห้ามซื้อขายนั้น หุ้นดังกล่าวได้นำเข้าสู่ระบบ Scripless โดยอัตโนมัติ การซื้อขายหุ้นในส่วนดังกล่าวจึงจะไม่มีการนำใบหุ้นมา ส่งมอบ จึงถือว่าระบบไร้ใบหุ้นช่วยลดปัญหาใบหุ้นปลอมได้เป็นอย่างมาก” นางกองแก้วกล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ตนถือครองอยู่ ติดต่อได้ที่ TSD Counter Service ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการการโอนหุ้นได้จาก TSD call center ที่โทรศัพท์ 0 2229 2888 หรือ email ที่ contact.tsd@set.or.th