กสท เลือกแซส ซอฟท์แวร์ และไออาร์ซีพี พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP ร่วมด้วยบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านบิสซิเนส อินเทลลิเจ้นซ์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบคลังข้อมูล ร่วมลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล / เหมืองข้อมูล (Data Warehouse / Data Mining)” ซึ่งเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้รวบรวมข้อมูลสําคัญทางธุรกิจ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการค้นหา ทํารายงาน ตลอดจนนำมาวิเคราะห์เชิงลึกในด้านการใช้งานเครือข่าย ลูกค้าและตลาด การประเมินผลองค์กร และการเงิน ให้เห็นมุมมองในหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันแก่ กสท ในเชิงรุก ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

จากภาพ : ในภาพจากซ้าย: นายทศพร ซิมตระการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom, นายขวัญชัย เลิศจุลัศจรรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และนายจํารัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ IRCP