ทีทีไอเอส จัดสัมมนา แนะแนวทางเจาะตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในอินเดีย

บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ TTIS Textile Digest, TTIS FashionBiz และ Logistics Digest จัดสัมมนา “แนวทางการเจาะตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศอินเดีย” เพื่อให้ข้อมูลการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศอินเดีย พร้อมแนะแนวทางการทำตลาดในอินเดีย โดยมี (จากซ้ายไปขวา) Mr. Rajesh Bhagat บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาและบรรณาธิการบริหารนิตยสาร International Textile India คุณพิทยา บุญยิ่ง ผู้อำนวยการกองกลุ่มงานอินเดียและเอเชียใต้ สำนักพัฒนาการตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ดร. รจนา โกศัยยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด และ คุณธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ หัวหน้าส่วนศึกษาและพัฒนาระบบส่งเสริม SMEs 2 ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริม SMEs ร่วมบรรยาย โดยมีผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 100 ราย